top of page

Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2022 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

9 lut 2023

Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2022 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2022 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak - Członek Zarządu


147122-sedivio-s.a.-raport-kwartalny-q4-2022
.pdf
Download PDF • 2.89MB

bottom of page