top of page

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

14 maj 2021

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2021 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu


129565-raport-kwartalny-ec2-s.a.-q1-2021-
.pdf
Download PDF • 1.49MB

bottom of page