top of page

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 9/2024

14 maj 2024

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 9/2024

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego Spółki obejmującego I kwartał 2024 roku.Podstawa prawna


§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Raport kwartalny za Q1 2024 SEDIVIO S.A.
.pdf
Download PDF • 1.15MB

bottom of page