top of page

Raport okresowy za IV kwartał 2019 r. EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

14 lut 2020

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2019 r.

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2019 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect”.


Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu


118051-ec2-r4q2019-
.pdf
Download PDF • 202KB

bottom of page