top of page

Raport roczny Spółki za rok 2021 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

26 maj 2022

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.Załączniki:1. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok;2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego;4. Raport Roczny.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu


140627-raport-roczny-sedivio-s.a.-2021
.pdf
Download PDF • 1.61MB
140628-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-sedivio-s.a.-za-rok-obrotowy-2021
.pdf
Download PDF • 896KB
140630-sprawozdanie-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania-rocznego-sprawozdania-finans
.pdf
Download PDF • 401KB
140629-sprawozdanie-finansowe-sedivio-s.a.-za-2021-rok
.pdf
Download PDF • 887KB


bottom of page