top of page

Raport Roczny za 2019 r. EC2 Spółka Akcyjna (PLEC20000010)

29 maj 2020

Zarząd spółki EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2019 rok.

Zarząd spółki EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2019 rok.


Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok;

2. Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok;

3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta;

4. Raport Roczny.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu121069-ec2-sprawozdanie-z-badania-bsf-2019-podpisane
.pdf
Download PDF • 515KB
121068-ec2-rr-2019
.pdf
Download PDF • 203KB
121067-ec2-sz-2019
.pdf
Download PDF • 212KB
121066-ec2sprawozdanie-finansowe
.pdf
Download PDF • 1.06MB

bottom of page