top of page

Portal Analiz x SEDIVIO – posłuchaj webinaru

3 listopada o godzinie 11.00 CFO SEDIVIO SA Karol Matczak opowiedział o planach na dalszy rozwój naszej spółki. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu na żywo, zachęcamy do obejrzenia zapisu z webinaru.Piątkowe spotkanie było poświęcone:

  • rozwojowi spółki w kluczowych obszarach (cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, sztuczna inteligencja),

  • rozwojowi flagowego produktu spółki z obszaru cyberbezpieczeństwa – systemu Cyrima oraz planów na komercjalizację i skalowanie rozwiązania (z uwzględnieniem rynków zagranicznych),

  • planowanej emisji akcji serii C spółki.

Zapis z webinaru można obejrzeć w tym miejscu:


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki SEDIVIO SA („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki.


Oferowanie akcji Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym opublikowanym w związku z ofertą publiczną Akcji („Oferta”) („Dokument Ofertowy”) na stronie internetowej Emitenta (https://www.sedivio.com) i dodatkowo na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej https://www.bossa.pl.


Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w Dokumencie Ofertowym „Czynniki ryzyka”, w tym ryzyko nieosiągnięcia przez Spółkę celów strategicznych wskazanych w Dokumencie Ofertowym.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje.


Zapisy na Akcje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.

Comentários


bottom of page