top of page

Publikujemy raport z postępów w realizacji strategii

Opublikowaliśmy właśnie dokument, w którym informujemy o postępach w realizacji strategii rozwoju na lata 2022 – 2023. Zachęcamy do lektury!


W SEDIVIO wierzymy, że chociaż o sukcesie spółki ostatecznie świadczą wyniki finansowe, które – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi – publikujemy regularnie, to jednak nie bez znaczenia jest także jakościowe raportowanie rozwoju kluczowych projektów firmy.


Dlatego już od trzech lat raz na jakiś czas publikujemy raport, w którym w miarę możliwości szczegółowo opisujemy postępy prac w najważniejszych z perspektywy rozwoju naszej spółki obszarach.


Zachęcamy do lektury najnowszego raportu, który podzielony został na rozdziały odpowiadające poszczególnym składowym strategii naszej spółki, a zatem obszarom kompetencyjnym oraz rozwojowi portfolio usług.

"Większość informacji zawartych w naszym raporcie z pewnością nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy regularnie śledzą SEDIVIO. Jego zadaniem jest raczej zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji. I być może właśnie to stanowi o jego wadze – to kompendium wiedzy na temat rozwoju SEDIVIO i ważne uzupełnienie raportów finansowych naszej spółki. Serdecznie zapraszam do lektury" –

komentuje Jakub Budziszewski, prezes zarządu SEDIVIO SA.


Raport można pobrać można poniżej.


Raport z realizacji strategii rozwoju SEDIVIO SA 2022-2023
.pdf
Download PDF • 12.65MB

bottom of page