top of page

Zrealizowaliśmy strategię na lata 2020-2021

Założenia, które zapisaliśmy w naszej strategii rozwoju na lata 2020-2021, udało się z sukcesem zrealizować. Prezentujemy raport, w którym przedstawiamy poszczególne projekty i inicjatywy podjęte przez EC2, kroki, jakie poczyniliśmy w każdym z tych obszarów i dane pokazujące, jak zwiększyły się przychody spółki od czasu przyjęcia strategii.


Prezes naszej spółki, Jakub Budziszewski, komentuje we wstępie do raportu: “W ciągu niewiele ponad roku udało nam się zbudować nową spółkę (TECH MED HOUSE) i uruchomić – z sukcesami! – wszystkie jej działania, a także stworzyć konsorcjum software house’ów, Polandevs, które pozwoliło nam wyjść na rynek zagraniczny.


EC2, zgodnie z założeniami, stało się partnerem pierwszego wyboru w realizacji projektów ogólnopolskich, o czym świadczy ogłaszany przez nas niedawno wybór naszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.


Wzmacniamy także swoją pozycję w obszarze komercyjnych projektów IT dla ochrony zdrowia.


Zamierzamy dalej rozwijać te projekty i obszary. To dopiero początek drogi, na końcu której czekają wymierne, biznesowe korzyści. Będziemy zbierać owoce pracy, jaką wykonaliśmy”.


Cały dokument dostępny jest poniżej.


Raport_z_realizacji_strategii_EC2_S.A._-_wrzesien_2021
.pdf
Pobierz PDF • 4.16MB

Comments


bottom of page