top of page

Różnicujemy źródła przychodów

Przez wiele lat nasza spółka była nastawiona na realizację projektów dla sektora publicznego. 

 

Obecna strategia rozwoju SEDIVIO zakłada dywersyfikację źródeł przychodów

i pozyskanie projektów niezwiązanych z tym sektorem. 

W 2022 roku komunikowaliśmy, że udało nam się zrealizować ten kamień milowy.

We wrześniu 2022 roku podpisaliśmy umowę z firmą Seris Konsalnet Holding SA.

Wartość umowy wynosi ponad 1,5 miliona złotych.

 

Jej celem jest stworzenie aplikacji służącej do wykonywania grafików czasu pracy lub świadczenia usług przez pracowników Zamawiającego i spółek powiązanych.

projekty.png
bottom of page