top of page

Poszerzenie oferty
o utrzymanie systemów IT

Jednym z kluczowych założeń naszej strategii było nie tylko dalsze skuteczne pozyskiwanie i realizacja projektów z obszaru rozwoju oprogramowania, lecz także utrzymania systemów IT.

W kwietniu 2023 roku podpisaliśmy pierwszą umowę ramową z Centrum

e-Zdrowia w tym obszarze. 

Jej wartość szacowana opiewa na około 25,5 mln zł.

utrzymanie.png
bottom of page