top of page

Zainwestuj w SEDIVIO SA!

Oglądasz archiwalną stronę poświęconą zakończonej emisji akcji serii C SEDIVIO SA

Laptop-1920-01.png

Opublikowaliśmy wyniki za Q3 2023!

Przeczytaj raport okresowy za III kw. 2023 roku i zobacz, jak nasza praca przekłada się na generowanie wymiernych korzyści dla akcjonariuszy!

Emisje - infografika.png

Dlaczego emisja?

Aby zwiększyć szanse na komercyjny sukces naszego narzędzia z obszaru cyberbezpieczeństwa o nazwie Cyrima, konieczne jest planowe zakończenie prac projektowych nad systemem, które umożliwi wejście na rynek w czasie, kiedy potrzeby klientów będą największe.

Do tej pory pokrywaliśmy koszty prac projektowych ze środków własnych z bieżącej działalności operacyjnej oraz ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B (listopad 2021 rok, 1 mln zł).

Dowiedz się więcej z infografiki!

Kluczowe informacje o ofercie

Oferta publiczna SEDIVIO SA

Przeczytaj dokument ofertowy!

Dokumenty
spółki

Raporty
spółki

Potrzebujesz najważniejszych informacji w jednym miejscu?

Zobacz nasz teaser i prezentację!

Suplementy

Przeczytaj Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego

Przeczytaj Suplement nr 2 do Dokumentu Ofertowego

Przydział akcji

Laptop-1920-01.png

Parametry oferty publicznej akcji serii C

Harmonogram oferty

Cena akcji oferowanych

Zapisy na akcje serii C

Cele emisyjne

Akcjonariat

Poznaj SEDIVIO. 3 obszary działalności

tlo SEDIVIO.png

Cyberbezpieczeństwo

Dostarczamy pionierskie rozwiązania, które wyprzedzają potrzeby jutra, zawsze z naciskiem na bezpieczne i skuteczne implementacje.

Nasz strategiczny produkt z obszaru security jest obecnie dostępny dla użytkowników testujących wczesną wersję produktu.. Dowiedz się więcej: www.cyrima.com.

Przyjęta we wrześniu 2023 roku strategia SEDIVIO na lata 2024 – 2025 zakłada, że będziemy także samodzielnie świadczyć usługi doradcze z obszaru cyberbezpieczeństwa w modelu body leasingowym lub w oparciu o Cyrimę. W tle produktu Cyrima, kryje się bowiem również ekosystem dostawców usług z zakresu bezpieczeństwa, którzy wykorzystują rozwiązanie Cyrima jako półautomatyczny mechanizm sprzedaży swoich usług. Cyrima uświadamiając klientowi zakres wymaganej pracy, jej złożoność i konsekwencje pominięcia poszczególnych zadań – generuje popyt na zapytania, które w spontaniczny sposób nie pojawiłyby się na rynku.

Dzięki dotychczasowej dwuletniej pracy nad systemem Cyrima, zbudowaliśmy zespół złożony z ekspertów z obszaru bezpieczeństwa, analityki biznesowej, rozwiązań IT, a także sprzedaży i marketingu. 

CEL? Chcemy, by istotna część rocznych przychodów SEDIVIO SA (min. 15%) była związana z cyberbezpieczeństwem – zarówno dzięki usługom doradczym, jak i sprzedaży naszego autorskiego systemu Cyrima, a same przychody z tego obszaru - by rosły w tempie ponad 40% rocznie.

Planujemy pozyskać min. 200 klientów dla systemu Cyrima, z czego około 50% będzie pochodzić spoza rynku polskiego oraz dalej rozwijać produkt tak, by odpowiadał zmieniającym się warunkom rynkowym i legislacyjnym.

ezdrowie.jpg

E-zdrowie

W ramach podstawowej działalności nasza spółka dostarcza pojedynczych specjalistów lub całe zespoły IT na potrzeby realizacji projektów klienta, rozliczając się za godziny pracy specjalisty (wynagrodzenie składa się z kosztów specjalisty i marży SEDIVIO). 

Większość klientów SEDIVIO w zakresie usług body leasing oraz team leasing to instytucje publiczne, głównie z obszaru ochrony zdrowia. 

Ten obszar działalności przynosi SEDIVIO stabilny przychód oparty na wysokich, typowych dla sektora IT, marżach. 

Tylko w 2023 roku podpisaliśmy dwie umowy ramowe z rządowym Centrum e-Zdrowia, których łączna wartość opiewa na ponad 30 milionów złotych.

 

Obecnie planujemy rozbudować zespół odpowiedzialny za obsługę zamówień publicznych oraz za rekrutację specjalistów IT. Tym samym dalej będziemy umacniać się na pozycji samodzielnego dostawcy usług IT dla podmiotów administracji państwowej związanych z rynkiem e-zdrowia.

CEL? Zwiększanie przychodów z podstawowej działalności, jaką jest obsługa dużych zamówień publicznych z obszaru e-zdrowia. Zakładamy tempo wzrostu przychodów z tego obszaru na dwucyfrowym poziomie.

pexels-tara-winstead-8386440_edited.jpg

Sztuczna inteligencja

Strategia na lata 2024-2025 zakłada, że SEDIVIO stanie się partnerem IT w obszarze sztucznej inteligencji dla swoich klientów. 

Dzięki doświadczeniu SEDIVIO w zarządzaniu projektami, ryzykiem i zarządzaniu zmianą, z naciskiem na bezpieczeństwo, planujemy rozwijać się w obszarze sztucznej inteligencji, uzupełniając procesy klienta o dostępne na rynku chmurowe rozwiązania AI. 

 

W ramach przyjętej strategii zakładamy budowę zespołu badawczo - rozwojowego, który będzie inicjować projekty bazujące na najnowszych osiągnięciach AI. 

CEL? Planujemy do końca 2025 roku uzyskać pierwsze przychody ze sprzedaży usług opartych o wdrażanie rozwiązań opartych o AI u naszych klientów. 

SEDIVIO w mediach

okladka aktualnosc (1).png
Strefa Inwestorów

SEDIVIO publikuje strategię na lata 2024 – 2025 i zwołuje NWZA

okladka aktualnosc (1).png
Strefa Inwestorów

Wywiad Jakuba Budziszewskiego

w Strefie Inwestorów (11 paź 2023)

okladka aktualnosc (1).png
Strefa Inwestorów

Ruszyły zapisy na akcje spółki

okladka aktualnosc.png
Portal Analiz

Analiza emisji akcji spółki

okladka aktualnosc (1).png
Polska Agencja Prasowa

SEDIVIO podczas 16. edycji konferencji #GPWInnovationDay

okladka aktualnosc (2).png
SII

5 spółek z NC do obserwacji

w sierpniu 2023

okladka aktualnosc.png
Bankier

Dynamiczny rozwój i produkt

z globalnym potencjałem.

okladka aktualnosc.png
Biznes Radar

Webinar z prezesem SEDIVIO, Jakubem Budziszewskim

bottom of page