top of page

Komunikaty bieżące

10 maj 2024

Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 11/2024

Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 11/2024

29 kwi 2024

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. SEDIVIO S.A. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 7/2024

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. SEDIVIO S.A. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 7/2024

29 kwi 2024

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. SEDIVIO S.A. SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 10/2024

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. SEDIVIO S.A. SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 10/2024

22 kwi 2024

Uzupełnienie raportu ws. zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach emisji akcji serii D SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 9/2024

Uzupełnienie raportu ws. zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach emisji akcji serii D SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 9/2024

22 kwi 2024

Zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach emisji akcji serii D SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 8/2024

Zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach emisji akcji serii D SEDIVIO S.A. (PLEC20000010) ESPI 8/2024

12 kwi 2024

Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 6/2024

Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 6/2024

bottom of page