top of page

Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 6/2024

Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024 SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 6/2024

12 kwi 2024

Zarząd SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” „Spółka”) w załączeniu przekazuje oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.Podstawa prawna


§ 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


157971-formularz-dpnc-2024
.pdf
Download PDF • 171KB

bottom of page