top of page

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. SEDIVIO S.A. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 7/2024

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. SEDIVIO S.A. SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 7/2024

29 kwi 2024

Zarząd Emitenta Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent" niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 maja 2024 roku, na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc Dolores Sharapov Spółka partnerska z siedzibą w Warszawie 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 18/1.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, klauzula RODO, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce, opinia Zarządu oraz wzór Pełnomocnictwa.


SED_wzór pełnomocnictwa_NWZ 2023
.pdf
Download PDF • 264KB

SED_uchwaly NWZ 2023
.pdf
Download PDF • 140KB

SED_opinia zarzadu_prawo poboru
.pdf
Download PDF • 77KB

SED_klauzula RODO_2024
.pdf
Download PDF • 66KB

SED_zwołanie_NWZ_2023
.pdf
Download PDF • 192KB

SED_akcje i głosy
.pdf
Download PDF • 67KB

bottom of page