top of page

Korekta raportu okresowego Spółki za I kwartał 2022 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 4/2023

12 maj 2023

Korekta raportu okresowego Spółki za I kwartał 2022 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 4/2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego Spółki za I kwartał 2022 roku, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 3/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, poprzez przedstawienie prawidłowych wartości wskazanych w sprawozdaniu finansowym Emitenta na dzień 31 marca 2022 roku.Wykaz zmian do skorygowanego raportu Spółki za I kwartał 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostała treść raportu okresowego za I kwartał 2022 roku nie uległa zmianie.W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za I kwartał 2022 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak - Członek ZarząduSkorygowany Raport Kwartalny SEDIVIO Q1 2022
.pdf
Download PDF • 1.05MB


Wykaz zmian do korekty raportu kwartalnego za Q1 2022 roku
.pdf
Download PDF • 859KB

bottom of page