top of page

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 5/2023

12 maj 2023

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 roku SEDIVIO Spółka Akcyjna (PLEC20000010) EBI 5/2023

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

  • Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu

  • Karol Matczak - Członek ZarząduSEDIVIO S.A. Raport Kwartalny Q1 2023
.pdf
Download PDF • 2.75MB

bottom of page