top of page

Inwestycja
w SEDIVIO SA

Od 2013 roku kreujemy standardy w obszarach cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i e-zdrowia.

Spółka notowana na GPW

NEW CONNECT SEDIVIO

3 obszary strategiczne SEDIVIO SA na 2024 - 2025

Robot

Cyberbezpieczeństwo

Dostarczamy pionierskie rozwiązania, które wyprzedzają potrzeby jutra, zawsze z naciskiem na bezpieczne i skuteczne implementacje.

Nasz strategiczny produkt z obszaru security jest właśnie w fazie wczesnej adopcji. Dowiedz się więcej: www.cyrima.com.

W oparciu o wiedzę zdobytą podczas realizacji Cyrimy będziemy świadczyć usługi doradcze z obszaru cyberbezpieczeństwa – zarówno w oparciu o możliwości naszego narzędzia, jak i bez jego wsparcia. Wyspecjalizujemy się pod tym kątem w obsłudze klientów z rynków regulowanych, w tym z obszaru e-zdrowia.

CEL? Chcemy, by istotna część rocznych przychodów SEDIVIO SA (min. 15%) była związana z cyberbezpieczeństwem – zarówno dzięki usługom doradczym, jak i sprzedaży naszego autorskiego systemu Cyrima, a same przychody z tego obszaru - by rosły w tempie ponad 40% rocznie.

Planujemy pozyskać min. 200 klientów dla systemu Cyrima, z czego około 50% będzie pochodzić spoza rynku polskiego oraz dalej rozwijać produkt tak, by odpowiadał zmieniającym się warunkom rynkowym i legislacyjnym.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje tworzenie oprogramowania poprzez automatyzację, testowanie, analizę danych i zarządzanie projektami. AI szybko generuje kod, automatyzuje testy, analizuje dane oraz wspiera procesy zarządzania. To obecnie kluczowy obszar rozwoju dla rynku IT.

 

Podczas pracy nad dotychczasowymi projektami wielokrotnie wykorzystywaliśmy rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, zarówno w obszarze automatyzacji tworzenia oprogramowania, jak i testów. Korzystaliśmy w tym celu z dostępnych na rynku narzędzi, integrując je z własnymi rozwiązaniami. 

 

Teraz chcemy zastosować to doświadczenie do budowy nowej usługi opartej o integrację rozwiązań AI dla naszych klientów – zarówno dotychczasowych, jak i nowych (także z sektora MŚP). 

CEL? Planujemy do końca 2025 roku uzyskać pierwsze przychody ze sprzedaży usług opartych o wdrażanie rozwiązań opartych o AI u naszych klientów. 

E-zdrowie

E-zdrowie to nasza specjalność. Dzięki dziesięcioletniej współpracy z branżą medyczną, dostarczamy solidne i kompleksowe rozwiązania podnoszące standardy opieki zdrowotnej i chroniące dane pacjentów. Tworzyliśmy lub współtworzyliśmy systemy IT, z których korzystają miliony użytkowników.

Tylko w 2023 roku podpisaliśmy dwie umowy ramowe z rządowym Centrum e-Zdrowia, których łączna wartość opiewa na ponad 30 milionów złotych.

 

Obecnie planujemy rozbudować zespół odpowiedzialny za obsługę zamówień publicznych oraz za rekrutację specjalistów IT. Tym samym dalej będziemy umacniać się na pozycji samodzielnego dostawcy usług IT dla podmiotów administracji państwowej związanych z rynkiem e-zdrowia.

CEL? Zwiększanie przychodów z podstawowej działalności, jaką jest obsługa dużych zamówień publicznych z obszaru e-zdrowia. Zakładamy tempo wzrostu przychodów z tego obszaru na dwucyfrowym poziomie.

Poznaj pełną strategię
na lata 2024-2025!

Nasza działalność opiera się na mocnej strategii, która określa konkretne cele.

 

W ciągu ostatnich dwóch lat, wykorzystując nasze szerokie doświadczenie, czy poszerzyliśmy naszą ofertę, wprowadzając innowacyjne produkty, takie jak Cyrima - nasz główny system do zabezpieczania procesów produkcyjnych w średnich i dużych firmach.

Przeczytaj naszą pełną strategię rozwoju na lata 2024 i 2025!

Nasz kluczowy projekt

Autorski rozbudowany system mający na celu zabezpieczenie procesów wytwórczych w średnich i dużych organizacjach

Cyrima logo
Wyniki

Jesteśmy skuteczni. Oto dowody!

Wzrost przychodów rocznych

Wzrost zysku rocznego netto

Kurs akcji

Zarząd SEDIVIO SA

  • LinkedIn
  • LinkedIn

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za wiadomość!

bottom of page