top of page

Cyrima

Cyrima framework

produkt strategiczny z obszaru cyberbezpieczeństwa

Cyrima to rozbudowany system składający się

z czterech komponentów i ekosystem dostawców usług, mające na celu zabezpieczenie procesów wytwórczych w średnich i dużych organizacjach.

 

Obecnie problem ten rozwiązywany jest jedynie za pośrednictwem usług doradczych – kosztownych, oferujących korzyści po upływie co najmniej trzech miesięcy i coraz mniej dostępnych

z uwagi na bardzo wysoki popyt.

 

Nie ma na rynku produktu, który adresowałby ten problem holistycznie w zautomatyzowany sposób, tak jak robi to Cyrima.

cytat.png

Celem systemu jest precyzyjne uwidacznianie całego zakresu prac niezbędnych do wykonania w procesie zabezpieczania projektów. Poprzez podniesienie ogólnego poziomu świadomości na temat potencjalnych zagrożeń i złożoności zadań związanych z bezpieczeństwem, Cyrima stymuluje popyt na usługi doradczo-wdrożeniowe.

 

Równolegle nasze rozwiązanie oferuje klientowi uproszczoną ścieżkę rekrutacji specjalistów z obszaru bezpieczeństwa. W automatyczny sposób definiuje niezbędne kompetencje i profil doświadczenia – klient jedynie wskazuje zadania, w których potrzebuje wsparcia.

cytat.png
Karol Chwastowski.jpg

Karol Chwastowski
pomysłodawca i architekt systemu Cyrima
dyrektor zarządzający w selling-security.com

Model działania Cyrimy wpisuje się w Cykl Bezpiecznego Wytwarzania Oprogramowania (ang. SSDLC)

Dotychczas miał on zastosowanie jedynie w projektach związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Cyrima przenosi najlepsze praktyki z tego obszaru także na projekty

z innych kategorii. Na starcie systemu dostępne będą dwa dodatkowe obszary: organizacyjny oraz implementacji usług chmurowych. Z czasem będą dodawane kolejne.

Cyrima przynosi korzyści nie tylko klientom docelowym, lecz także dystrybutorom – firmom świadczącym usługi doradcze. Dzięki naszemu rozwiązaniu zyskują m.in. możliwość sprzedaży swoich usług w środowisku generującym duże zapotrzebowanie, które bez Cyrimy nie pojawiłoby się na rynku (z uwagi na brak świadomości problemu po stronie klienta).

Jakie jeszcze problemy adresuje nasz produkt?

Brak świadomości realnych potrzeb i nieumiejętność określenia wymaganych kompetencji w zespołach wdrożeniowych są dziś głównymi problemami zgłaszanymi przed kierownictwo firm zmagających się z tematem bezpieczeństwa.

Zarządzanie projektami i zmianami to obszar organizacji, na który położono szczególny nacisk na poziomie wymagań regulacyjnych. Niemal wszystkie dyrektywy unijne i rozporządzenia lokalne jakie pojawiły się na rynku od 2018 roku, sukcesywnie dodają kolejne wymagania w tym obszarze, jakie firmy muszą spełnić pod rygorem wysokich kar.

Premiera rozwiązania w wersji przeznaczonej dla early adopterów planowana jest na połowę tego roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.cyrima.com.

Projekt jest obecnie w fazie wczesnej adopcji. Jej przebieg prezentuje infografika.

Kroki-pl-poziom-2.png

Więcej informacji znajduje się na stronie cyrima.com

bottom of page